Praktisch

Na een uitgebreide anamnese en het bekijken van eventueel beeldmateriaal (RX, Scan, ..) volgt er een uitvoerig bewegingsonderzoek.

Naast het onderzoek van de pijnlijke “plaats” zal de osteopaat ook het bewegings-, orgaan- en het cranio-sacrale systeem testen op bewegingsbeperkingen.

Zo gaat de osteopaat op zoek naar een oorzaak-gevolg keten en zal zo een  passende behandelingsstrategie opstellen.

Door middel van verscheidene  zachte osteopatische technieken (hemodynamische technieken, manipulatie, rekkingen, drukpunten, …) op de verschillende weefsels gaat men de bewegingsbeperking herstellen.

 Indien nodig wordt een oefen-, voedings-, en/of adviesschema opgesteld.

Duur en prijs:

De duur per behandeling varieert tussen de 30’ en 60’ . De prijs bedraagt 50 euro per behandeling.

Terugbetaling

De mutualiteiten zorgen voor een gedeeltelijke terugbetaling, 5 tot 12x per kalenderjaar

Afhankelijk van de polis van je verzekering is er ook een aanvullende terugbetaling mogelijk (bv 1 maand voor en 3 maanden na een hospitalisatie).

Voor meer informatie neemt u best rechtstreeks contact op met uw ziekenfonds en/of verzekeringsmaatschappij.